Mózgi dziewcząt, które mają brata bliźniaka mają więcej cech męskich

Mózgi dziewczynek, które mają brata bliźniaka, wykazują więcej cech męskich w porównaniu z mózgami dziewczynek, które mają siostrę bliźniaczką – donoszą badacze holenderscy na łamach pisma "New Scientist".

Od pewnego czasu naukowcy wysuwają teorię, że tzw. płeć mózgu, tj. pewne różnice w funkcjonowaniu i organizacji mózgu u kobiet i mężczyzn, jest uwarunkowana wpływem hormonów płciowych (jak na przykład testosteronu) na mózg jeszcze w życiu płodowym dziecka.

Jedną z wyraźniejszych różnic w funkcjonowaniu mózgu u obu płci jest fakt, że u mężczyzn jedna półkula mózgu jest bardziej aktywna w rejestrowaniu słów. U kobiet za odbiór słów odpowiedzialne są w równym stopniu obie półkule.

Zespół Celiny Cohen z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii przebadał 121 dziewcząt z par bliźniąt różnojajowych, z czego 67 dziewcząt, które miały brata bliźniaka oraz 54, które miały siostrę bliźniaczkę. Wszystkie dziewczynki były w wieku 10 lat.

Badane dziewczęta przykładały jednocześnie do prawego i lewego ucha słuchawki telefoniczne i musiały odsłuchiwać dwóch liczb w tym samym czasie (każde ucho słyszało inną liczbę). Następnie dzieci musiały na głos powtórzyć jedną z nich.

Dziewczynki, które miały siostrę bliźniaczkę odtwarzały jednakowo często liczby usłyszane z obu telefonów. Ale te dziewczęta, które miały brata bliźniaka wykazywały tendencję do lepszego odtwarzania liczb z usłyszanych z jednego aparatu telefonicznego, co wskazuje na to, że jedna półkula ich mózgu była aktywniejsza w rejestrowaniu słów.

Cohen sądzi, że mózgi dziewcząt, które mają brata bliźniaka mają więcej cech męskich. Potwierdzałoby to hipotezę, że o "płci" mózgu może decydować wpływ hormonów płciowych (w tym wypadku testosteronu) na płód.

Tak więc jeszcze w życiu płodowym brat bliźniak może wpływać w pewnym stopniu na "płeć" mózgu swojej siostry i w ten sposób na jej przyszłe zdolności i zainteresowania.

Jednak różnice, które wykazała Cohen są małe i dlatego badaczka planuje prowadzić dalsze prace by sprawdzić, czy dziewczęta, które mają brata bliźniaka wykazują inne typowo męskie cechy m.in. płynność mowy, orientacja przestrzenna a nawet sposób rzucania piłką. 

No votes yet.
Please wait...

Be the first to comment on "Mózgi dziewcząt, które mają brata bliźniaka mają więcej cech męskich"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*